Logistické poradenství (Dodržování předpisů/Řízení rizik)

risk management

Mnoho společností věnuje pozornost rizikům, která se ukrývají v jejich oboru činnosti, ale co logistika?

Jste si jisti, že nevadí pokračovat stejným způsobem jako naposledy?

V logistice je také mnoho rizik. Například nesprávné informace nebo prohlášení o nebezpečném zboží, hodnota celního prohlášení, dovozové a vývozové licence, nebo daňová čísla, to vše může způsobit porušení předpisů.

Dále také existuje existují rizika bankrotu dopravních společností, riziko přímé či následné škody způsobené nehodami a další různé typy rizik se vyskytují v logistice.

Jelikož se náklady samozřejmě přesunují z místa na místo,také je zde možnost, že i újma na lidském životě může být rizikem.

S ohledem na tato rozličná rizika navrhujeme společně s našimi zákazníky protiopatření ke zmírnění všech rizik.